Ofte stillede spørgsmål

NORDIC™ loftventilatorer er inden for den specielle kategori af loftventilatorer, der går under forkortelsen HVLS fans. Denne forkortelse bruges især på engelsk og står for ‘High Volume Low Speed’. En HVLS loftventilator har nemlig en diameter rangerende fra 1,5 meter helt op til 7 meter og flytter enorme mængder luft ved meget lave hastigheder – modsat de små hurtigtdrejende loftventilatorer som mange kender fra ferier i udlandet.

Oprindeligt opfundet for løse et problem inden for landbruget, hvor man havde behov for at skabe en prisbillig køling af malkekvæg. Malkekvægs mælkeproduktion falder drastisk, når temperaturen kommer over 21°C. Installation af tidlige HVLS loftventilatorer med gearudveksling, viste sig her at være en effektiv og energivenlig måde at løse problemet på.

NORDIC™ loftventilatorerne bygger på grundlæggende fysiske love og aerodynamiske principper. Dertil kommer anvendelsen af en specialudviklet motor, integreret styringselektronik og moderne vingeteknologi, som kendt fra vindmølleindustrien. Samlet leverer denne kombination af naturlove og teknologi, den mest effektive måde at distribuere luft over store arealer på.

Høj vindhastighed indendørs er, som de fleste har erfaret, både ubehagelig og en meget ineffektiv måde at flytte luft på. NORDIC™ loftventilatoren flytter, med sin langsomme rotation og effektive vingedesign, således luften på en behagelig og rolig måde på tværs af store arealer uden at skabe træk. Modsat luft i høj hastighed, flytter langsom luft sig markant længere og kan derfor dække meget større arealer.

I store og åbne faciliteter, hvor det både er upraktisk og dyrt at installere ventilations- og klimaanlæg, kan NORDIC™ loftventilatorerne levere en markant bedre brugerkomfort ved at skabe bevægelse i luften.

NORDIC™ loftventilatorer er designet og produceret i Danmark. De er skabt til at imødekomme den europæiske forbrugers stigende krav om klimavenlige og effektive løsninger, produceret lokalt og med brug af lokale underleverandører.

NORDIC™ loftventilatorerne kommer i størrelser fra 2 til 5 meter i diameter. Den største NORDIC™ loftventilator dækker arealer på op til 500m2. Der skal altså to sådanne systemer til at dække en hel sportshal.

Alle NORDIC™ loftventilatorer er stort set lydløse i drift med mindre end 45dB, selv ved maksimal hastighed. Typisk kører disse dog på halv kraft eller derunder, hvor lydniveauet er endnu mindre.

Vingedesignet og hastigheden er afgørende faktorer for hvor megen luft en loftventilator kan flytte. Oprindeligt blev HVLS loftventilatorer designet med 10 vinger. Men som motor teknologien og vingedesignet har udviklet sig, så bruger de forskellige producenter i dag typisk et design baseret på mellem 6 og 8 vinger. NORDIC™ loftventilatorerne er designet så effektive, at vi med kun 5 vinger kan flytte ligeså megen luft eller mere end alle andre producenter.

Drivkraften bag NORDIC™ loftventilatorerne er markedets mest avanceret direct-drive motor. Med et moment op til 10 gange højere end en traditionel asynkronmotor, har vi elimineret behovet for gear udveksling, reduceret den samlede hængevægt til kun +30 kg, og leverer en virkningsgrad på helt op til 92%. Således bruger den største NORDIC™ loftventilator kun 134W når den kører ved fuld kraft. Motoren kommer med integreret styringselektronik og leveres klar til ”Plug & Play” installation.

Samlet set sætter NORDIC™ loftventilatorerne en helt ny standard for industrien.

NORDIC™ loftventilatorerne arbejder i perfekt tandem med allerede eksisterende ventilationssystemer, og hjælper med at reducere presset på disse. Resultatet er ikke bare en bedre fordeling af luften og et mere behageligt indeklima, det betyder også markante energibesparelser.

Ud over at forbedre effektiviteten af eksisterende ventilationssystemer, så forbedrer installation af NORDIC™ loftventilatorer også det generelle indeklima markant.

NORDIC™ loftventilatorer er lige så perfekte til brug om vinteren som om sommeren. Kold luft er tungere end varm luft, hvorfor den varme luft altid bevæger sig op til loftet. Denne lagdeling af luften betyder, at termostaten, som typisk sidder i same højde som brugerne af rummet, oplever den kolde luft og således skal arbejde hårdere for at skabe en behagelig temperatur for brugerne af lokalet. Dertil kommer, at mange større rum desuden har deres varmekilder sidende højt oppe, som yderligere forstærker lagdelingen af temperaturen.

En NORDIC™ loftventilator, som kører i “reverse mode”, skubber stille og roligt den varme luft fra loftet ud i lokalet og sikrer herved en ensartet temperatur på tværs af rummet. Herved formindskes varmetabet gennem loftet, og termostaten skal ikke arbejde helt så hårdt som tidligere. Resultatet er således ikke bare et mere behageligt indeklima, men også en markant lavere varmeregning.

NORDIC™ leveres med en lille vægmonteret digital kontrolboks, som forbindes til loftventilatoren med et medfølgende netværkskabel. Fra kontrolboksen kontrolleres hastighed og rotationsretning, som er i forward retning om sommeren, og i reverse retning om vinteren.

Man kan sammenkoble op til 5 NORDIC™ loftventilatorer og kontrollere dem alle fra den samme vægmonteret kontrolboks.

Ja det kan du sagtens. Vi har vores eget monteringsteam, som installerer NORDIC™ systemer over hele landet.

Det tager fra et par timer til en halv dags tid før loftventilatoren er komplet monteret med kabler og klar til brug. Det afhænger i høj grad af lofthøjden og om der skal opsættes stillads i forbindelse med installationen.

Den samlede vægt på den tungeste NORDIC™ loftventilator er kun 41 kg. Derfor kan vores system installeres i stort set alle lofttyper. De medfølgende standardbeslag til installering af vores loftventilator muliggør montering på de fleste standard stål-, beton- og træbjælker.

På steder, hvor der er krav om ubrudt/urørt beton eller træ, kan man tilkøbe genvindstænger og tilhørende beslag til montage rundt om bjælken.

Vær dog opmærksom på, at loftventilatorerne ikke kan monteres direkte i lette nedhængt lofter som f.eks. et nedhængt gipsloft. I disse situationer vil en installation kræve, at loftventilatoren fastgøres i den bærende konstruktion over det nedhængte loft.

NORDIC™ loftventilatorer kommer med 2 års garanti fra leveringsdatoen.

Anvendelse

På restauranter og barer skal loftventilatorer både være funktionelle og en del af interiøret. Som det er tilfældet med lys og møbler, så er loftventilatorer også med til at skabe stedets stemning og atmosfære. NORDIC™ loftventilatorerne er designet til at være både dekorative, lydløse og effektive selv ved meget lave hastigheder. Herved sikres at der opretholdes et godt indeklima selv om både antal besøgende og temperaturer ændrer sig over en dag.

I store offentlige rum med høje lofter, varier temperaturerne fra gulv til loft meget. En NORDIC™ loftventilator udligner temperaturforskellene således, at folk siddende på balkonen i et teater, oplever same indeklima og temperatur som dem siddende på første række. Ligeledes forbedrer NORDIC™ loftventilatoren indeklimaet i lokaler og rum med megen aktivitet som eksempelvis lobbyer, markeder, legepladser og fællesområder.

Fitnesscentre bliver nemt ophedet og luftkvaliteten er i perioder meget ringe. Selv hvis et fitnesscenter har et ventilationsanlæg, så betyder de store åbne områder, høje lofter, og et hårdtarbejdende klientel, at ventilationsanlægget er presset og især på varme dage.

En NORDIC™ loftventilator kan med fordel installeres som et supplement til et eksisterende ventilationsanlæg. På varme dage vil det sikre en jævn og ensartet ventilation, og på kolde dage og kørende i “reverse mode”, vil NORDIC™ loftventilatoren sikre at varmen fanget under loftet stille og roligt flyttes rundt i lokalet og således sikre et ensartet og behageligt indeklima.

Uddannelsesinstitutioner kræver et sundt indeklima. Således har flere studier dokumenteret, at de studerendes indlæringsevne er afhængige af indeklimaet. De lydløse NORDIC™ loftventilatorer kan med fordel installeres i både klasseværelser, auditorier, foyerer, biblioteker og møderum. I samarbejde med ventilationsanlægget, sikrer NORDIC™ loftventilatoren et ensartet og behageligt indeklima. Således skaber disse i samarbejde de optimale indlæringsforhold på både varme og kolde dage.

Moderne bilforhandlere har ofte udstillingsrum, der er bygget i glas og stål. Indeklimaet i sådanne bygninger er afhængige af, at have den rette ventilation. Ofte anvendes aircondition til at køle rummet, hvilket medfører områder med kold træk, som gør disse næsten umulige at arbejde i.

En NORDIC™ loftventilator arbejder perfekt sammen med det installerede airconditionsystem. Det sikrer ikke bare en mere behagelig distribution af luften, men tager også meget af det pres der er på airconditionsystemet, og er således med til at reducere energiforbruget markant.

Arbejdet på værksteder uden ventilationsanlæg kan afhængig af årstiden være enten meget varmt eller meget koldt. På varme dage skaber en NORDIC™ loftventilator en naturlig og behagelig luftcirkulation, som sikrer et bedre arbejdsklima og fjerner ubehagelige lugte. På kolde dage og kørende i “reverse mode”, flytter NORDIC™ loftventilatoren den varme luft fra loftet behagligt rundt i lokalet og sikrer en jævn temperaturoplevelse på tværs af værkstedet.

Der er mange faktorer som kan bidrage til et dårligt indeklima og ophedede produktionsfaciliteter. En NORDIC™ loftventilator er designet til at løse sådanne problemer. Den skaber således en behagelig brise på tværs af rummet, som kan betyde en temperaturoplevelse 5°C lavere end den faktiske temperatur. På kolde dage og kørende i “reverse mode”, flytter NORDIC™ loftventilatoren den varme luft fra loftet behagligt rundt i rummet og sikrer en jævn temperaturoplevelse for alle. Herved opnås en langt bedre udnyttelse af varmen og et tilsvarende lavere energiforbrug.

Ventilationsanlæg til store og åbne områder med højt til loftet, som eksempelvis produktion og lagerbygninger er meget omkostningskrævende at vedligeholde. En NORDIC™ loftventilator hjælper med at udnytte systemerne bedre, tage presset af disse, og ofte muliggøre at indstillingerne på termostaterne kan hæves med 3-5 °C, og således sikre både et bedre indeklima og markante energibesparelser.